informació per a les insercions publicitàries als mapes turístics

  • Distribució gratuïta a més de 100 punts
  • Tiratge anual de 50.000 exemplars
  • Disseny del seu espai gratuït
  • Publicació gratuïta a internet
  • Publicació en dos idiomes (castellà o català i anglès)
  • Classificació per tipus d’establiment

Mida desplegat: 60x42cm
Plegat: 10x14cm

FORMATS DELS ANUNCIS:

1 mòdul: 93x40mm
2 mòduls: 93x85mm
3 mòduls: 93x132mm

DEMANAR INFORMACIÓ:

Nom i Cognoms (obligatori)

Negoci

Nom comercial

Adreça

Tel. de contacte

E-mail (obligatori)

Comentari